Müşteri Paneli
 
CANLI DESTEK
7/24 canlı destek alabilirsiniz
KURUMSAL KİMLİK
Kurumsal kimlik tasarımı
WEB TASARIM
Web tasarım hizmetlerimiz
Bursabil BLOG
Blog sayfamıza gidebilirsiniz


hizmet & kullanım sözleşmesi


Açıklama :

Sevgili ziyaretci ! Bursabil.com.tr kullanım ve hizmet sözleşmesini okumadan hizmetlerimizden faydalanmamanızı önemle arz ederiz. Hangi kurum veya kuruluş olursa olsun hizmet sözleşme maddelerini kesinlikle gözden geçirmeniz sizin menfaatinize olacaktır.

Bursabil Servisleri Hizmet Sözleşmesi
İnternet üzerinden yapılan başvurular için geçerlidir.

Bu sözleşme, Bursabil.com.tr'in müşteriye tüm servislerin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Bursabil.com.tr, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

Taraflar:

Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Bursabil" olarak anılacaktır.
Müşteri: Bu sözleşmeyi, Bursabil'in online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

Sözleşmenin Yükümlülüğe Giriş Ve Süresi :

Müşteri'nin Bursabil'in web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. 

Bildirimler :

Bursabil, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. 

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Bursabil'e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Bursabil'e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Bursabil'e hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. 

Bursabil Sağlayacağı Servisler :

Bursabil, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir. 

Ücretler Ve Ödeme :

Müşteri, Bursabil hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

Bursabil, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Bursabil her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler,Bursabil web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Bursabil servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

Müşteri bu sözleşmeyi kabul ederek,ilgili ücretlerin müşterinin kayıt esnasında bildirdiği,kredi kartı hesabından tahsil edilmesine izin vermiştir.Müşterinin servisleri herkullanım döneminden sonra,otomatik olarak yenilenerek,(ayrıca müşteri onayı alınmadan)ilgili servislerin tahsilatı kredi kartından gerçekleştirilecektir.(aksi belirtilen durumlar hariç)

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 iş günü önceden, yıllık hesap planlarında 15 iş günü önceden haber vermek şartı ile,Bursabil'e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Bursabil, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Bursabil'e olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Bursabil'de bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir. 

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Bursabil'e tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Bursabil'e iletecektir.

Bursabil, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Bursabil, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

Müşteri'nin Sorumluluğu:

Bursabil müşteriye sağlanan web hosting yayını,web sunucu yayını ve diğer servislerin sürekliliğini sağlaması için,gerekli çabayı sarf edecektir.Bununla beraber Bursabil servislerinin müşteri ihtiyaçlarını aksi bir durum olmadıkça (müşteriden kaynaklı sistemsel sorun,müşteriden kaynaklı donanımsal sorun,müşteriden kaynaklı yedekleme sorun,müşteriden kaynaklı atak ve saldırı)kesintisizliği garanti etmez. Müşteri, Bursabil'den aldığı hizmet içerisindeki faaliyetlerinde kanunlara aykırı, yanıltıcı, saldırgan ve yasa dışı içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi durumda Bursabil, bu tür faaliet gösterilen hizmeti askıya alabilir, sözleşmeyi sona erdirebilir ve yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

Bursabil Kayıtlarının Geçerliliği :

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Bursabil kayıtları geçerli sayılacaktır.

Müşteri Haklarının Devri :

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Bursabil'in onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Bursabil hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Sözleşme Sonlanması :

Bursabil, müşteriye 5 iş günü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. 
Bu durumda, müşterinin Bursabil'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.

Müşterinin bu sözleşmede veya Bursabil Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Bursabil, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Bursabil sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 iş günü önceden haber vermek şartı ile, Bursabil'e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir. 

Servis Kullanım Şartlarının Kabulu :

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "Bursabil Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "Bursabil Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, Bursabil'in http://www.Bursabil.com.tr/kullanim-sozlesmesi.php  web adresinde yayınlanmaktadır.

Online Sözleşmenin Geçerliliği :

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Bursabil'in http://www.Bursabil.com.tr adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Bursabil servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. 

Uyuşmazlık Çözümlülüğü :

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bursa Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Bursa İcra Müdürlükleri yetkilidir.


Alan Adı

Hosting

Sunucu

Ek Hizmetler

Destek Merkezi

Hakkımızda

Copyright 2001 - 2011 bursabil.com.tr E-Mail: info@bursabil.com.tr Tel: 0224 252 52 12 Kullanım Sözleşmesi Gizlilik Koşulları